بانجی جامپینگ کیش

بانجی جامپینگ کیش  در این ورزش مهیج  فرد با طناب فنر دار از ارتفاع به سمت زمین سقوط آزاد میکند اما لحظاتی قبل از رسیدن به زمین توسط طناب متصل شده به فرد از برخورد به زمین جلوگیری می شود.در این بازی تمام اصول ایمنی رعایت شده است . بانجی جامپینگ کیش دارای دو سکوی پرش با ارتفاع ۴۰ و ۶۰ متر اوج هیجان و اشتیاق را تجربه خواهید کرد. در استفاده از بانجی نیازی به آموزش های قبلی نیست و مسافران تور کیش کافیست روی سکو بروند  و با راهنمایی مربی و تصمیم خودشا ن به سمت زمین سقوط آزاد کنند. در این بازی بیماران قلبی و خانم های باردار حق استفاده این بازی را ندارند.دربانجی جامپینگ کیش حتی کسانی با جرات که از  پله ها بالا رفتند زمانی که ارتفاع را دیدند انصراف داده اند. این مجموعه در خاور میانه بی همتا ست و به مسافران تور کیش توصیه می شود این بازی را از دست ندهند.

بانجی جامپینگ کیش

بانجی جامپینگ کیش