لاک پشت های دریایی کیش 

از سالهای بسیار دور به خاطر آرامش و امنیتی که در سواحل جزیره زیبای کیش برقرار است انواع آبزیان از جمله لاک پشت ها در آنجا آشیانه کرده اند. دو گونه لاک پشت در خلیج فارس وجود داشته لاک پشت های پوزه عقابی و لاک پشت های سبز که لاک پشت های پوزه عقابی در حال خطر انقرض هستند. این گونه از لاک پشت ها در هر فصل به طور میانگین 3 بار و با فاصله زمانی 15 روز یک بار تخم گذاری می کنند و لاک پشت های درون تخم تقریباً 70 روز بعد از تخم ها بیرون می آیند و به کمک محیط بان به داخل دریا هدایت می شوند. بچه لاک پشت ها موقعی که بزرگ شوند برای تخم گذاری به زادگاه اولیه خود باز می گردند. لاک پشت های دریایی در اولين حلقه چرخه اکوسيستم دريايی قرار گرفته اند و وجود اين آبزيان براي بقای نسل بشر لازم و ضروری است. اين جانوارن توازن زيست محيطی را بر عهده داشته و از بين رفتن آنان انسان را مواجه با فاجعه ای بزرگ و جبران ناپذير خواهد ساختاين موجودات در راسته ی همراه کروکوديل ها و مارمولک ها از مهره داران 200 ميليون سال پيش هستند و بيش از ديگر خزندگان پا به مرحله حيات گذاشته اند. لاک پشت های دريايی و مارهای دريايی تنها خزندگاني هستند که با زندگی در آب دريا سازش داشته اند. لاک پشت های دریایی به عنوان گروهی از جانوران که معرف بخش قديمي و متفاوتي از تنوع زيستی جهان به شمار می روند رده بندی شده اند. 

لاک پشت های دریایی کیش

لاک پشت های دریایی کیش

لاک پشت های دریایی کیش

جهت رزرو و خرید تور کیش و اطمینان حاصل کردن از بهترین قیمت ها با شماره 41954-021 تماس حاصل فرمایید